Contact voor kennismaken of bezoek

Kennismaking en pupbezoekjes:

Wij ontvangen bezoek voor de puppy's met veel plezier....

echter uitsluitend op uitnodiging van ons en volgens afspraak, zodat we alle tijd voor u kunnen vrijmaken.

Bij uw uitnodiging ontvangt u tevens onze adresgegevens en desgewenst de routebeschrijving.

Pas als u een pup toegewezen heeft gekregen en heeft u vragen, dan kunt u ons ook per What's App bereiken.

Nieuwe aanvragen uitsluitend per mail, als bij 'puppy's/ dekaankondiging' hiervoor de mogelijkheid vermeldt staat

Wij hanteren GEEN doorlopende wachtlijst.